Veiligheid & Betrouwbaarheid

Hier lees je hoe wij de veiligheid van dit platform borgen, en wat je zelf kunt doen.

Jouw rechten

Wil je je gegevens inzien, aanpassen of allebei?

Wil je weten welke persoonsgegevens we van jou hebben vastgelegd? Dan kun je gebruik maken van je ‘Recht van inzage’. Wil je je gegevens wijzigen? Dan kun je gebruik maken van je ‘Recht op correctie’.

Als je inlogt in jouw account zie je daar veel van jouw persoonsgegevens staan. Je kunt ze daar ook aanpassen:

 • Je kunt in “Mijn profiel” inzien of aanpassen:
  Voornaam, achternaam, geboortedatum, geslacht, postcode, ervaring, VOG, telefoonnummer en je profielfoto.
 • Je kunt in “Mijn instellingen” inzien of aanpassen:
  E-mailadres, e-mailinstellingen, wachtwoord en sociale media koppelingen.
 • Je kunt via “Mijn vragen” of “Mijn aanbod” inzien of aanpassen:
  Jouw interesses en voorkeuren voor het bieden of vragen van hulp.
 • Je kunt via “Mijn berichten” inzien:
  Alle berichten die jij hebt verstuurd en ontvangen van andere mensen met een profiel.

De gegevens die je niet via je account kan inzien, kun je bij ons opvragen. Dat doe je door een verzoek in te dienen via de medewerkers van de lokale website waar je je profiel hebt aangemaakt of via privacy@nlvoorelkaar.nl

We reageren binnen 4 weken op al je verzoeken zoals die hier staan omschreven. Bij ingewikkelde verzoeken kunnen we de termijn met nog eens 4 weken verlengen. Als we de termijn verlengen, zullen we je binnen 4 weken na het indienen van het verzoek daarvan op de hoogte stellen.

Wil je jouw persoonsgegevens of je account uitschrijven?

Log in en ga naar “Mijn instellingen”. Onderaan de pagina zit een knop ‘Account deactiveren’. Als je op deze knop klikt is je account niet meer actief. Jouw persoonsgegevens worden niet verder aangevuld en je kunt zelf ook niet meer inloggen. Als de bewaartermijn voorbij is, verwijderen we jouw gegevens.

Wil je dat we jouw persoonsgegevens meteen helemaal verwijderen? Maak dan gebruik van je recht om ‘vergeten’ te worden. Je kunt hier een aanvraag voor doen bij de medewerker van de lokale website waar je je profiel hebt aangemaakt of via privacy@nlvoorelkaar.nl. Maar soms mogen we bepaalde gegevens toch bewaren. Dit mag als dat noodzakelijk of aanbevolen is om onze diensten aan anderen te kunnen leveren, ruzies op te lossen, de toepasselijke gebruiksvoorwaarden te handhaven. Als dat om technische of juridische of beide moet, of als de dienst of wet of beide dat eist.

Wil je de verwerking van je persoonsgegevens beperken?

We verwerken jouw persoonsgegevens. Dat betekent dat we deze bijvoorbeeld verzamelen, opslaan of gebruiken. Je kunt ons vragen om in de toekomst minder gegevens te verwerken of te stoppen met het verwerken van jouw gegevens. We houden hier dan rekening mee voor zover dat kan. Sommige gegevens hebben we namelijk nodig om te zorgen dat je ons matchingsplatform kunt blijven gebruiken. Als we die gegevens niet meer mogen verwerken, kan het gebeuren dat je ook het platform niet meer kunt gebruiken.

Wil je dat wij jouw persoonsgegevens overdragen?

Je kan ons vragen om de persoonlijke informatie die we over jou verwerken over te dragen aan een ander. Je moet dan wel precies zeggen welke informatie overgedragen moet worden. We kunnen je de informatie geven als het gaat om informatie die is verwerkt op basis van de uitvoering van de overeenkomst, of op basis van toestemming. We kunnen de informatie niet geven als deze informatie ook persoonsgegevens bevat over andere (natuurlijke) personen.

Wil je een klacht indienen?

Je hebt het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen over de manier waarop we omgaan met persoonsgegevens. Je kan deze bereiken op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Zo beveiligen we jouw persoonsgegevens >

Heeft dit artikel je vraag beantwoord?